Avboka tidigare registrerad kurs | Be Sporty

Jag vill avboka

Villkor för avbokning

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp.

Ångerrätt

En anmälan till Be Sporty Utbildning AB’s kurser är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från bokningsdatum enligt lagen om distansavtal. Vill du utöva ångerrätten gör du detta genom att fylla i avbokningsformuläret på hemsidan. Du kan även använda Konsumentverkets mall på www.konsumentverket.se och skicka den till: Be Sporty Utbildning AB, Västergatan 27, 434 30 Kungsbacka. Epost: info@besporty.se

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen kommer Be Sporty återbetala kursavgiften senast 14 dagar från det att vi fått ditt besked att ångra avtalet. Har du påbörjat kursen sker endast återbetalning av de kurstillfällen som återstår.

Öppet köp

Utöver vad lagen kräver, erbjuder dig Be Sporty även rätt att avboka kursen fram till 5 dagar efter den officiella kursstarten. Vid öppet köp återbetalas kursavgiften exklusive 250 kr för administration. För att öppet köp ska gälla ska avbokningen genomföras via avbokningsformuläret på hemsidan senast 5 dagar efter den officiella kursstarten. Ledare på plats hanterar inte öppet köp-ärenden. Öppet köp-tiden gäller oavsett om eleven närvarat vid första tillfället eller ej.

Återbetalning av kursavgift betald med kort genomförs till det konto som användes vid betalningstillfället. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhetspartner PayEx. Inga kontouppgifter lagras hos Be Sporty Utbildning AB. Återbetalning av kursavgift betald med faktura genomförs efter det att vi fått in giltiga bankuppgifter.

Läs mer om våra köpvillkor.

Order


Elev

Center, anläggning och klass

Förälder


Orsak?Notera att alla fält markerade med (*) är obligatoriska!

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå