Vi sätter Sveriges barn i rörelse

 

Be Sporty Stipendiet

Be Sporty vill kunna bidra till att så många barn i Sverige som möjligt får uppleva glädjen med idrott och rörelse. Även den familj som har små ekonomiska resurser skall ha möjlighet att ge sina barn en meningsfull och aktiv fritid. Därför finns Be Sporty Stipendiet.

Verksamhetens syfte är att bidra till att fler barn kan finna vägar till hälsa och rörelseglädje, oavsett familjens ekonomiska och sociala situation. Be Sporty-stipendiet är ett helt politiskt och religiöst oberoende stipendie som riktar sig till alla familjer med barn. De senaste åren har hundratals barn fått möjlighet att gå på idrottsaktiviteter genom Be Sporty-stipendiet.

Möjligheten finns nu att söka medel för att kunna delta i någon av följande idrottskurser. Se nedan:

www.funkykidz.se
www.blissdance.se
www.flipkidz.se
www.trixbollskola.se
www.sportytigers.se

Ansökan görs i formuläret och bidraget är en kursplats på någon av Be Sportys kurser. Stipendiet gäller på valfri kurs i mån av plats. Ansökan för vårterminen 2023 är öppen och stänger sedan 20:e januari. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och sökande meddelas efter att ansökningsperioden är avslutad. Notera att det endast går att ansöka stipendiet 2 ggr per barn.

Läs kriterierna för att söka medel här:

 

Kriterier

  • Den sökande skall vara vårdnadshavare för barnet.
  • Den sökande skall godkänna att kreditupplysning tas på båda vårdnadshavare.
  • Barnet skall vara skriven och bosatt på en av sökandes adress.
  • För ensamstående vårdnadshavare skall den samlade inkomsten ej överstiga 250 000kr/år, men ensamstående vårdnadshavare med samlad inkomst under 250 000kr prioriteras
  • För sökande med båda vårdnadshavare i familjen skall den samlade inkomst ej överstiga 300 000 kr/år.

Ansökan om bidrag till kursavgift från ”Be Sporty Stipendiet”

För att söka fyller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till barnet i nedanstående formulär.

All information behandlas konfidentiellt och med sekretess.

Bidragsansökan avser:
Vårdnadshavare

Är vårdnadshavare sammanboende? Sätt kryss ja eller nej
      


Familjens samlade månadsinkomstMotivering

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå