Vi sätter Sveriges barn i rörelse

Sekretesspolicy Stipendie

Introduktion
Be Sporty värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Be Sportys målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Be Sporty samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med stipendieansökan så samtycker du till behandling av dina personuppgifter och det barns personuppgifter som du är vårdnadshavare för och anmäler till vår verksamhet i enlighet med nedan.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Be Sporty Utbildning AB ("Be Sporty"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Sveriges och EUs lagar och regler.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i Sverige hos de anställda på Be Sporty som handlägger stipendieansökningar. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss vid Stipendieansökan. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, personnummer och inkomstinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. inkomstupplysningar.

Hur använder vi dina personuppgifter?
För att på ett rättvist sätt kunna sammanställa och jämföra de olika sökandes behov av stipendium måste vi registrera och behandla de personuppgifter som lämnas i ansökan. Personuppgifterna används såsom underlag för beslut om stipendium.
Vi sparar sökandes uppgifter i 12 månader för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter raderas dina personuppgifter. Inkomstuppgifter raderas direkt efter stipendiebeslut är tagit. Kontaktuppgifter till stipendiater sparas enligt bokföringslagen.

Vilka är dina rättigheter?
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår prövning av stipendieansökan. Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. 

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Be Sporty kundtjänst, Västergatan 27, 434 30 Kungsbacka eller mejla till info@besporty.se.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter hanteras endast av de som hanterar stipendier inom Be Sporty. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Be Sporty. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex kreditupplysningsbyråer för inkomstupplysningskontroller. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig
Be Sporty Utbildning AB
Västergatan 27
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0771-444 100
E-post: info@besporty.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556724-1780

 

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå